select
 
Skriv ut Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Nord Irland innfører poseavgift

Publisert: 11.04.2012
Av: Web admin
Miljøvernnministeren (Alex Attwood) i Nord Irland følger nå opp trenden i Europa med en avgift på plastposer.
Avgiften vil først tre i kraft fra og med 2013, med en ventet fordobbling av avgiften i 2014.

Nord Irland følger da Wales som innførte dette i oktober 2011(http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15128901).
Alex Attwood sier videre at det ikke vil innføres avgift på gjenbrukbare poser og at de regner med at det vil gå noe tid før forbrukerne legger til seg de nye vanene. Videre sier Alex Attwood at dette er en enkel og effektiv metode for å redusere den negative effekten av overforbuket av ordinære plastposer.
I Wales vil bedrifter som ikke inretter seg etter de nye reglene risikere en bot på opp mot 50 000 kr.

Miløverndepartementet sier de vil med dette styrke sin agenda om et renere og grønnere Nord Irland.
Link til denne nyheten på engelsk:http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jan/30/northern-ireland-5p-plastic-bag-tax

Vis alle nyheter